azmoononline

انگیزه های تشکیل خانواده

كسی بر گرفت از جهان كام دل
كه یكدل ُبوَد با وی آرام دل
ازدواج سنگ بنای تشكیل خانواده است، لذا آن را رابطه ای دینی و قانونیتعریف می كنندكه مرد و زن را برایمشاركت همیشگیدر زندگی به هم می پیوندد.
در ایران ازدواج كاملاً مذهبیانجام می گیرد. عاقد خطبه دینی می خواند و عقد را جاری می كند و این امر را در اسناد رسمی ثبت می نمایند و ضوابط و شرایط را در عقد نامه می نویسند. در امر ازدواج و تشكیل خانواده در جامعه های گوناگون ، اهداف و انگیزه های متعددی وجود داشته است.
در مكتب اسلاماین اهداف  و انگیزهها بدین قرار ذكر شده است:

1-ایجاد كانون آسایش و آرامش برای زن و مرد
یكی از مهمترین و شاید اولین انگیزه ازدواج براساس این مكتب ، ایجاد كانونی است كه در آن زن و مرد احساس آرامش كنند . زیرا زنان آرامش دهنده روانی مردانند و زن و مرد به دوستی با هم نیازمندند .
در قرآن كریم آیه 21 ، سوره روم خداوند می فرماید :
" از نشانه های او ( خدا ) این است كه از خود شما برایتان همسرانی آفرید تا در كنار آنها آرام گیرید و میان شما دوستی وصمیمیت به وجود آورد . به راستی  برای مردمی كه بیندیشند در این كار نشانه هایی است ."

2- حفظ عفت و پاكدامنی
پیامبر اكرم (ص)می فرماید :" آن كس كه ازدواج كند نیمی از دینش را حفظ كرده است و بر اوست كه نصف دیگر را از خطر دور بدارد ."

3ـ دوستی ، محبت و عشق
ازمحبت نار نوری می شود    وز محبت دیو حوری می شود
روان شناسان یكی از نیازهای اساسی و مهم آدمی را نیاز به محبت ذكر كرده اند . آدمی در هر سن و مرحله ای از حیات خویش به محبت احتیاج دارد و علاقه مند است كه دیگران او را دوست بدارند وبه او مهر بورزند.
یكی از راه های مهم و مؤثر ابراز مهر و محبت و برقراری دوستی بین زن ومرد ، ازدواج است . آثار محبت و تبدیل آن به عشق و علاقه وافر و همبستگی عمیق روانی و عاطفی ، پیوند زن و مرد را تحكیم بخشیده ، فضای خانواده را به فضایی صمیمی ، گرم ، پرطراوت ، شاداب و بالنده مبدل می كند .
محبت كردن و محبت دیدن ، رضایت خاطر پدیدمیآورد و تعادل روانی زن و مرد را ممكنمیسازد . محبت صفا دهنده وجود است و شفابخش دردها .

4ـ برقراری تعادل در وجود آدمی ، تأمین سلامت جسم و روان،رهایی از تنهایی
یكی از انگیزه های مهم ازدواج تأمین سلامت جسم و روان زن و مرد از طریق ارضای احتیاجات جسمانی و روانی است . نیاز به امنیت خاطر ، نیاز به معاشرت ، نیاز به درددل ، نیاز به تغذیه و ...كه اگر به درستی و به موقع ارضاء نشوند و از جاده اعتدال خارج گردند ، نابسامانی ها و زیان های فراوانی را در زندگی فردی و اجتماعی پدید می آورند . لذا ازدواج از عوامل مهم و مؤثر در ایجاد آرامش و سكون آدمی و سبب اساسی تعادل وجود است .
ازدواج به زندگی زن و مرد جهت می بخشد و مرد و زنِ نگران ، مضطرب و سركش را آرام ساخته ، موجبات حفظ سلامت تن و روان آنان را فراهم می كند .
خودداری از ازدواج و در نتیجه عدم ارضای پاره ای از نیازهای آدمی ممكن است زمینه اختلالات عاطفی و بیماری های جسمانی و روانی را مساعد سازد و خروج از اعتدالِ وجود را ممكن نماید .

5ـ كمك به رشد و تكامل یكدیگر
یكی دیگر از انگیزه های ازدواج كمك به رشد و تكامل زن و مرد است . زیرا محیط گرم و صمیمی و فضای پر مودت و محبت خانواده فرصتی برای تبادل اندیشه ها ، رشد اجتماعی ، فرهنگی  و اخلاقی زن و شوهر و دیگر اعضای خانواده است .
در سازمان خانواده،افراد تحت تأثیر دانش ها ، بینش ها و دیدگاه ها و مهارت های یكدیگر هستند . در این فضا پاره ای از استعدادهای زن و مرد و دیگر اعضای خانواده شكوفا می گردد ، احساس و قبول مسئولیت و رشد اجتماعی ممكن می شود و تعامل حاكم بر این فضا به رشد شخصیت افراد كمك می كند .

6ـ داشتن فرزند و یا فرزندانی سالم و شایسته
میل به داشتن فرزند و تداوم نسل ، از انگیزه ها و اهداف مهمی است كه همواره در دوره های مختلف تاریخی موجب ازدواج و تشكیل خانواده شده است .
در قرآن كریم آمده است كه :
" پدید آورنده آسمانها و زمین ، برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید و از چارپایان جفتها، تا بر شمار شما بیفزاید . هیچ چیز مانند او نیست و اوست شنوایی بینا ."

وظایف و كاركردهای اساسی خانواده
با توجه به این كه خانواده یكی از تأسیسات اجتماعی است كه در دوره های مختلف تاریخی و در جوامع گوناگون وجود داشته و هم اكنون نیز به صورت هسته ای گسترش یافته ، دارای كاركردهای مختلفی است . در جامعه های گوناگون،این كاركردها و وظایف به دلایل فرهنگی ، مذهبی ، اجتماعی و اقتصادی یكسان نیست .اهم این كاركردها عبارت است از :
1ـ همكاری در امور تولیدی و اقتصادی خانواده
2ـ همفكری و همكاری در امور مربوط به تغذیه و بهداشت و دیگر كارهای خانه
3ـ تكمیل و تكامل زن و شوهر و دیگر اعضای خانواده و كمك به رشد اخلاقی ، اجتماعی و عقلانی یكدیگر
4ـ تولید مثل و داشتن فرزند
5ـ ارضای تمایلات عاطفی
6ـ تأمین امنیت روحی اعضای خانواده
7ـ پرورش و آموزش كودكان و نوجوانان