azmoononline

عموامل افزایش اعتماد به نفس

عوامل افزایش اعتماد به نفس

یکی از عوامل موثر در موفقیت

خودداری از مقایسه نوجوانان با هم

منطقی وملایم بودن با نوجوان

عدم تحمیل نظریات خود به نوجوان ومسُولیت دادن در حد توانایی های نوجوان

نسبت به عواطف واحساسات نوجوان بی تفاوت نبودن


عدم درگیری و مشاجره در خانواده و متحد بودن

در خانواده مخصوصاََ با همسر ویاری دادن به نوجوان در کنترل احساسات و عواطف ویاد دادن انضباط و استواری در نوجوان و فرصت ارزش به دست اوردن و لذت داشتن را به نوجوان دادن وپرهیز از وابستگی افراطی نوجوان

 

 

 

میانه روی در محبت و ندادن القاب نامناسب به نوجوان وتأ کید

بر یادگیری او وتقویت رفتار مطمئن واستوار بودن

ابراز محبت قلبی و عمیق با نوجوان ودوست داشتن او وپرورش عزت نفس او

انت

روش عملی برای تقویت عزت نفس بچه هادر سن 13تا 15 سالگی:

1)حریم خصوصی وشخصی فرزند خود را محترم شمارید.

2) به فرزندتان کینه ورزی نکنید و نسبت به او بغض نداشته باشید.

3) گمان نکنید که همواره شما باید حرف اخر را بزنید .

4) به فرزند خود یاد بدهید که اگر با فشارهای منفی همسالانش روبه رو شد «پیام های درونی مثبت » به خودش بدهد.

5) تا سر حد امکان به فرزند خود اعتماد کنید و نشان دهید که به او اطمینان کامل دارید .

6) سعی نکنید درباره فرزندتان کنجکاوی و حساسیت بیش از حد نشان دهید و از همه ی جزئیات یا اتفاقاتی که در زندگی او رخ می دهد ، سر دراورید.

7) با لحن نیشدار و کنایه امیز با فرزند خود سخن نگویید . این کار نه تنها مؤثر نمی افتد ، بلکه در بیشتر موارد سبب می شود گه او از شما کریزان شود.

8) هر از گاهی نظر فرزندتان را دراین باره جویا شوید که :«چه می توانیم بکنیم تا خانواده ما بهتر و موفق تر شود ؟»

9) ورزشی را انتخاب کنید که شما و فرزندتان بتوانید با هم در ان شرکت کنید.

10) هیچ وقت پرسش های فرزندانتان را با طرح پرسش دیگری جواب ندهید.

11) اگر انتظار دارید که فرزندتان متناسب با سن وسالش رفتار کند ، شما نیز متناسب با سن خود عمل کنید.

برای همراه بودن با خانواده ام تحقیقم را همین جا به اتمام می رسا نم .

در پناه خدا باشید